Choroby twardówki i nadtwardówki

Choroby zewnętrznej warstwy gałki ocznej są stosunkowo rzadkie, niektóre jednostki chorobowe dotyczą tylko poszczególnych ras psów.