Choroby siatkówki

Choroby siatkówki dzielimy na dysplazje i retinopatie. Dysplazje siatkówki mogą być ogniskowe, geograficzne lub całkowite z odwarstwieniem. Pierwotna dysplazja siatkówki jest wrodzoną wadą rozwojową, najczęściej dziedziczną. Największe znaczenie ma u psów. Charakteryzuje się histologicznie linijnym pofałdowaniem. W tej grupie znajdują się także anomalie oka owczarków collie(CEA). Występuje ona u pewnych ras psów a zwierzęta z dysplazją nie powinny być rozmnażane. Dysplazja najczęściej przenosi się jako prosta cecha recesywna, chociaż u labradorów może mieć charakter dominujący z niekompletną penetracją. Diagnostyka polega na badaniu dna oka szczeniąt i psów starszych.

Retinopatie natomiast to grupa zwyrodnień o charakterze dziedzicznym lub nabytym. Dziedziczne retinopatie(atrofie) mogą mieć charakter dysplazji pręcików lub czopków lub zwyrodnienia pręcików i/lub czopków-podział zależy od wieku, w którym schorzenie się ujawnia, ale są duże różnice między poszczególnymi rasami. Objawy, które zauważa właściciel to postępująca utrata wzroku. Wczesna utrata widzenia nocnego spowodowana jest zwyrodnieniem pręcików. Przydatnym badaniem jest elektroretinografia(ERG). Jest to badanie proste, nieinwazyjne, służy do oceny działania fotoreceptorów. Jest szczególnie ważna przy dziedzicznym zwyrodnieniu siatkówki, ponieważ u większości ras zmiany w ERG mogą pojawić się dużo wcześniej niż zmiany behawioralne czy na dnie oka. Ponadto na przykład w przebiegu  zwyrodnienia czopków u alaskan malamut, krótkowłosych wyżłów niemieckich czy wrodzonej postępującej ślepoty owczarków collie i u koni apaloosa dno oka wygląda prawidłowo. Badanie należy także wykonać u zwierząt kwalifikowanych do zabiegu usunięcia zaćmy, ponieważ w przypadku braku funkcjonowania siatkówki zabieg może nie przywrócić wzroku.

Firmy komercyjne oferują również badania genetyczne, które mają możliwość wykrycia nosicieli. Test DNA badający mutację okazał się skuteczny w 100%. Natomiast testy badające genetyczne markery obarczone są nieznanym marginesem błędu a poza tym niektóre rasy mogą cierpieć na kilka odmian choroby,których wykrycie wymaga wziernikowania i badania ERG.

Obecnie nie ma możliwości leczenia zwierząt dotkniętych chorobą.

Na stronie, której adres podany jest poniżej możecie Państwo znaleźć porady dla właścicieli niewidomych psów.

www.blinddogs.com

Nie należy jednak zwierząt takich rozmnażać.

Niewidome psy i koty radzą sobie bardzo dobrze, zwłaszcza w znanym otoczeniu. Obustronna utrata wzroku przez konia niestety nie pozwala zwierzęciu normalnie żyć.

U koni występują rozrostowa neuropatia nerwu wzrokowego, wysiękowe zapalenie nerwu wzrokowego, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego oraz zmiany w siatkówce w przebiegu ERU i ENMD

Siatkówka może również ulec odwarstwieniu z powodu wrodzonych anomalii lub wtórnie do chorób ogólnoustrojowych

Obraz USG odwarstwienia siatkówki- charakterystyczny obraz „skrzydeł mewy”. Cocker spaniel 15 lat.

Obraz USG odwarstwienia siatkówki u kotki z nadciśnieniem uogólnionym z powodu przewlekłej niewydolności nerek.